Gidsen en bijdragen

De groep gidsen Oud Borne wordt gevormd door Bornenaren met hart voor hun woonplaats en die op vrijwillige basis de rondleidingen met enthousiasme verzorgen.

Er zijn tien gidsen beschikbaar die de rondleiding Oud Borne voor hun rekening nemen, vier torengidsen en twee gidsen die garant staan voor de Stephanuskerk. De opbrengsten uit de rondleidingen worden verantwoord beheerd en komen vrijwel geheel ten goede aan culturele en maatschappelijke doelen in oud Borne.

Zo zijn bijdragen geleverd aan, dan wel geheel gefinancierd:

Medefinanciering Joods monument ’50 jaar na dato’ tegenover het station.

Restauratie Oude Kerk.

De vervaardiging en plaatsing van het ‘rouwbord’ in de oude kerk.

De restauratie van twee waardevolle statenbijbels van de oude kerk.

Medefinanciering van de aanschaf van een vleugel (piano) voor de Bornse synagoge ten behoeve van concertuitvoeringen.

Aanschaf van gehoorbeschermers voor beieraars en bezoekers van de toren tijdens het wekelijkse beieren op zaterdag.

Financiering van een aanmerkelijk aantal ‘Stolpersteine’, struikelstenen die herinneren aan de deportatie van Joodse dorpsgenoten tijdens WO II (2007, 2009 en 2010).

Medefinanciering kunstwerk ‘Schoef-es-an’ op De Pellenhof.

Medefinanciering van de ‘Eurobank’ in het winkelcentrum.

Medefinanciering van monument ‘Boris van Borne’.

Medefinanciering boekje ‘Achter de deur van de fabrikeur’, uitgave museum Bussemakerhuis.

Jaarlijkse donaties aan de stichtingen en kerkgenootschappen van de verschillende locaties die tijdens de wandelingen worden bezocht: de Bornse Synagoge, de Oude Kerk, de Mariakapel, de Vermaning (kerk van de Doopsgezinde gemeente) en museum Het Bussemakerhuis.